+

Nhìn lại hành trình Mix Us Happy Vietnam 2020 và những dự định cho mùa giải mới – Mix Us Happy Vietnam 2020.